top of page
Dette er ØBK 

Stiftet 1977

Demografi2024

132 medlemmer

Gunn Harbitz

Line Bergseth. Skogbunn

Line Bergseth

Ole Jakob Ihlebæk

Laila Kongvold

2022

Jens Stegger Ledaal

Jan-Erik Beck

Stefan Christiansen

Kristin Romberg

Linda Spaun Hauglie

Grete Skovly

Tor-Magnus Lundeby

Petter Hepsø

Terje Westfoss

Hanna Høiness

Elisabeth Ree

Hanne B. Nystrøm

Camilla Fonneland-Sandberg

Camilla Wexels Riser

Leif Nyland

Espen Tveit

Stein Andersen

Inger Johanne Nygren

Tulle Ruth

Marit Lyckander

Astrid Slettevold

Tommi Sarkapalo

Geir Tore Holm

Rune Kjøniksen

Helene Torp

Ann Kristin Aas

Hege Liseth

Jeanett Eek Jensen

Davood Zandian

Gerd Wevling Matre

Bjørg Måseide

Astri Tonoian

Jane Hupe

Maja Sjöström

Jenny Alnæs

Elise Jarem

Egil Syversen

Kirsten Mørck

Marek Sobocinski

Elisabeth Rønbeck

Vibeke Jerkaas

Østfold Bildende Kunstnere (ØBK) er en faglig sammenslutning av profesjonelle og yrkesaktive billedkunstnere fortrinnsvis bosatt i Østfold. Vi har over 130 medlemmer som jobber innenfor teknikkene maleri, skulptur, grafikk, tegning, installasjon, video, fotografi, lyd og data. ØBK skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. ØBK ble stiftet i 1977 som en distriktsorganisasjon under NBFO. 1989 ble NBFO (Norske Billedkunstneres Fagorgnisasjon) og BKS (Billedkunstnernes Sentralstyre) slått sammen til NBK (Norske Billedkunstnere). ØBK og NK Viken er eiere av  Østfold Kunstsenter.

ØBK-styret samarbeider med styrene i BBK

(Buskerud Bildende Kunstnere) og BKA (Billedkunstnerne i Akershus) om regionale og faglige saker.

Hjemmesiden ble høsten 2022 helt fornyet for å gi et mer dynamisk og tilstedeværende preg med mer aktuelt innhold.

Vi har også opprettet en egen instagram-konto hvor vi vil dele bilder og inforubrikker, og følge og like medlemmers kunstinnlegg.

Snarvei til sosiale medier nederst på siden.

Vinterutstillingen 2024 flyer-fb.jpg
KONTAKTOPPLYSNINGER

Postadresse:   

c/o Østfold Kunstsenter, Ferjestedsveien 5, 1606 Fredrikstad 

org.nr. 875 720 562

 

E-post:                

ostfoldbildendekunstnere@gmail.com

 

Telefon:             

Styreleder: Tor-Magnus Lundeby  - 919 14 007

Nestleder: Jonas Qvale  - 481 53 654

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page