VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN FOR DE FAGORGANISERTE BILLEDKUNSTNERNE I ØSTFOLD

 

Østfold Bildende Kunstnere (ØBK) er en faglig sammenslutning av profesjonelle og yrkesaktive billedkunstnere fortrinnsvis bosatt i Østfold. ØBK har cirka 110 medlemmer som blant annet jobber innenfor teknikkene maleri, skulptur, grafikk, tegning, video, data, fotografi, lyd og installasjon. ØBK skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. ØBK er en distriktsorganisasjon av NBK (Norske Billedkunstnere). ØBK og NK Sørøst-Norge er eiere av  Østfold Kunstsenter.