top of page
Eldre historie
ØBK's historie er under bearbeiding fram mot 50-års-jubileet i 2027.

Under eldre historie vil det legges inn  små historiske drypp framover, med hovedvekt på årene fra 1977-1986, og det utrolige arbeidet medlemmene våre  i samarbeid med Norske Kunsthåndverkere Østfold la ned for å etablere vårt kunstnersenter i 1986. Under nyere historie vil det hovedsaklig ligge bilder.

Historisk oversikt over alle verv fra 1977 til 2020 ligger som vedlegg på siden DOKUMENTER,
samt under siden STYRET OG VERV
Stiftelsesmøtet 17. 3. 1977

Østfold Bildende Kunstnere ble stiftet 17. mars 1977 som den nest siste distriktsorganisasjonen i landet. 12 kunstnere var til stede på det historiske stiftelsesmøtet i tillegg til representant Bjørn Melbye Gulliksen fra NBFO. Det ble ført et svært fyldig referat fra dette møtet som forteller om den første milepælen for billedkunstnerne som faggruppe i fylket

ØBK's første styre: :

Hans Saenger - formann,

Karin Friis (Skovborg)  - sekretær,

Tom Teigen - kasserer

Per Christiansen - styrmedlem

Jarle Faksvaag - styremedlem

Stiftelesemøtet.jpg
Den første utstillingen

En presentasjonsutstilling fant sted i Fredrikstad biblioteks aula i november 1977 med 25 kunstnere og en liten katalog trykket på grønt papir. Hver kunstner ble bedt om å skrive litt om egne arbeider.

Utstillingen ble etter dette turnert til 8 steder i fylket, og var en forløper for de fire senere temautstillingene på 80-tallet:

Dette er maleri

Dette er skulptur

Dette er grafikk

Dette er tegning.

Bibliotekene i de ulike byene og kommunen ble brukt som arena til disse vandreutstillingene.

ØBK har siden oppstarten registrert

totalt 228 medlemmer.

ØBK har hatt ett æresmedlem,

Bendik Riis som døde januar 1988.

ØBK sin logo er tegnet av Arne Lindaas, forhenværende og avdød medlem.

oppdatert 21.9.22

Presentasjonsutstillingen 1978.jpg
bottom of page