top of page
Presentasjonsutstillingen 1978_edited.jpg
ØBK's historie er under bearbeiding fram mot 50-års-jubileet i 2027.

Under eldre historie vil det legges inn  små historiske drypp framover, med hovedvekt på årene fra 1977-1986, og det utrolige arbeidet medlemmene våre  i samarbeid med Norske Kunsthåndverkere Østfold la ned for å etablere vårt kunstnersenter i 1986. Under nyere historie vil det hovedsaklig ligge bilder.

Historisk oversikt over alle verv fra 1977 til 2020 ligger som vedlegg på siden DOKUMENTER, ​
samt under siden STYRET OG VERV
bottom of page