NYERE  HISTORIE
Utstillinger i ØBK-regi

Østfold Bildende Kunstnere arrangerte våren 2019 en utstilling med fri innsendingsrett for medlemmene. Utstillingen ble organisert av Jane Hupe og Tommi Sarkapalo. 17 medlemmer deltok.

ELDRE HISTORIE, ØBK FRA 1977

Østfold Bildende Kunstnere ble stiftet 17. mars 1977 som den nest siste distriktsorganisasjonen i landet. 12 kunstnere var til stede på det historiske stiftelsesmøtet i tillegg til representant Bjørn Melbye Gulliksen fra NBFO.

ØBK's første styre besto av Hans Saenger - formann, Karin Friis (Skovborg)  - sekretær, Tom Teigen - kasserer samt styremedlemmene Jarle Faksvaag og Per Christiansen.

En presentasjonsutstilling fant sted i Fredrikstad biblioteks aula i november 1977 med 25 kunstnere og en liten katalog.

(om du har denne katalogen liggende, ta kontakt)

 

Året 2017 fylte ØBK 40 år og her vil vi legge ut historiske tilbakeblikk fra de første 40 årene framover våren, med hovedvekt på årene fra 1977-1986, og det utrolige arbeidet medlemmene våre  i samarbeid med Norske Kunsthåndverkere Østfold la ned for å etablere vårt kunstnersenter i 1986.

ØBK har siden oppstarten registrert totalt 207 medlemmer.

ØBK har hatt ett æresmedlem, Bendik Riis som døde januar 1988.

Workshops i ØBK-regi

Østfold Bildende Kunstnere arrangerte sin seneste workshop i 2016 i samarbeid med NKSØ. Prosjektrom Helium ble brukt en helg til papir-workshop hvor ca 20 medlemmer deltok. Vi ble sponset med 3 paller papp fra Borregaard.

foto: Laila Kongevold