top of page
Søke medlemskap?
SØKNADSFRISTER
15. april og 15 oktober
 
OPPTAKSKRITERIER:

Kriteriene for opptak har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. 

Fullført fagutdanning med master innen billedkunst/ samtidskunst/ kunst gir medlemskap.

Tilsvarende grad fra utlandet kvalifiserer også til direkte medlemskap.

Det samme gjelder diplom i billedkunst og enkelte hovedfag fra perioden før kvalitetsreformen. 

Om ikke formell utdannelse på masternivå foreligger, kan tilsvarende nivå dokumenters på andre måter.

Kunstnerisk aktivitet på nivå med master kvalifiserer til medlemskap.

Det samme gjelder kombinasjoner av praksis og utdannelse som etter samlet vurdering kan sies å tilsvare et profesjonsnivå med kompetanse på høyde med master.

I vurderingen av kunstnerisk aktivitet vektlegges deltakelse på utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå samt utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipender og priser. 

Helt nye medlemmer under 35 år skal ha 50% rabatt på NBK-kontingenten i de 2 første årene de står som medlem.

Denne ordningen ble innført fra 1.1.2018. 

Søkere med mastergrad / diplom fra norsk billedkunstutdanning: - CV - Kopi av vitnemål 

Søkere med utdannelse fra utlandet: - CV - Kopi av vitnemål - Dokumentasjon på skolens studieprogram, dokumentasjon på hvorvidt skolen inngår i nettverk med en av de norske kunsthøgskolene og på hvorvidt skolen gir rett til lån i Lånekassen. 

 

Andre søkere: - CV - Kopi av evt. vitnemål fra kunstnerisk utdanning. - Dokumentasjon på kunstnerisk aktivitet i form av anmeldelser, omtaler, utstillingsavtaler, publikasjoner, dokumentasjon av kunstnerisk arbeid, prosjektbeskrivelser og lignende. - Dokumentasjon på innkjøp, tildelte stipender, priser og/eller utsmykkingsoppdrag. 

 

Vi behandler kun digitale søknader og foretrekker at søker deler dem via Dropbox.

NB! søknader delt via One-Drive aksepteres ikke.

Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid: Legg ved max 10 foto av verk i formatet JPG eller PDF. Hver fil må ikke overstige 2mb.

Alt innsendte materiale legges i ÉN MAPPE som er merket med: 

 

Fullt NAVN

søknad om medlemskap i ØBK

dato

 

(Dette er for enklere å kunne finne tilbake til de aktuelle søknader når de skal arkiveres eller sendes videre.)

 

I mappen må alle dokument også være merket med søkers navn. (gjerne initialer)

 

All billeddokumentasjon må være merket med navn, tittel, teknikk, format og årstall for produksjon.

 

Husk å skrive:

NAVN

ADRESSE

TELEFON

E-POST

WEB

FØDSELSDATO

Søknad om medlemskap i Østfold Bildende Kunstnere behandles av

ØBK Kunstfaglig Råd, og skal sendes til :

ostfoldbildendekunstnere@gmail.com

Merk e-post med Søknad Østfold Bildende Kunstnere

bottom of page