NYHETER 2021:
oppdatert  4. februar 2021
Årsmøtet er onsdag 3. mars 2021

STED: Østfold Kunstsenter
TIDSPUNKT: kl 18.

NB! Vi arbeider også med en løsning for et digitalt årsmøte dersom koronarestriksjonene pålegger oss dette.

Nye medlemmer i ØBK vinteren 2021:
Martine Linge, atelier i Halden, bosatt i Oslo.
Glenn M Skibsted, bosatt i Halden
Silje Steinsvik, bosatt i Fredrikstad
Marianne Stranger, bosatt i Fredrikstad
NYE DOKUMENTER 2020:
 

Referat fra Årsmøtet 5. mars 2020

link: ØBK Referat fra Årsmøtet i 2020

NYE DOKUMENTER 2019:

Ny Handlingsplan 2019-2021

VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 14.MARS 

link: ØBK Handlingsplan

Referat fra Årsmøtet 14. mars 2019

link: ØBK Referat fra Årsmøtet i 2019

ARKIV 2020:

publ. 10.12.
Nytt medlem i ØBK:
Aksel Høgenhaug, bosatt i Halden.
Aktuell med eget nystartet galleri:
H.E.K.S. (Halden Eksperimentelle KunstSenter
 
 
publ. 9.12.
Søknader om medlemskap i ØBK høsten '20
Søknadene vil bli behandlet i Kunstnerisk Råd i desember.
 
 
publ. 23.6.
Full vervoversikt for ØBK-medl. 1977-2020
Se under STYRE/VERV-fanen
publ. 27.4.
Liste over verv for 2020 er oppdatert

publ. 6.1.
Medlemsmøte 22. januar kl 18

Østfold Kunstsenter.

Saker:

-Representantskapsmodellen

-RSU -kan vi gjenopprette det eller få til en lignende ordning?

-Hvem kan og vil stille til valg til våre verv for neste periode?

-Evt.

publ. 6.1.
Open Call for ØBK-medlemmer.

Den sorte havre, Våler

 

Kunstnere søkes!

I Våler i Østfold ligger det en liten gründerbedrift som heter Den Sorte Havre. Siden 2014 har vi produsert havregryn fra urkornet svarthavre. 

Den Sorte Havre har vunnet flere anerkjente priser for sitt produkt og sin kvalitet, og er på alle måter en bedrift på veg oppover, med spennende samarbeidspartnere og stadig nye prosjekter. I mai 2019 åpnet også Den Sorte Havre kafé- og gårdsbutikk i nye flotte lokaler, som ligger på Gården Tveter i Våler i Østfold.

Vi har et ønske om å gjøre Gårdskafeen til en destinasjon for kulturelle opplevelser, med kunstutstillinger, kurs, musikk og litteratur etc. Detaljene er ikke fastlagt enda, men ambisjonene er at kunst- og kulturopplevelsene skal gjenspeile profesjonaliteten og kvaliteten som Den Sorte Havre som matprodusent allerede har bygget opp. Derfor ønsker vi å komme i kontakt med profesjonelle kunstnere som kunne tenke seg et visningssted for kunsten sin. Og da vi har fokus på kortreist og lokalt er det nærliggende for oss å ønske å fremme Østfoldkunstnerne. Jeg er selv medlem i ØBK, og vil være kontaktperson og faglig ansvarlig.

For mer info se e-post vedlagt medlemsbrevet utsendt 31.12.

Søknadsfrist 21. januar. 

publ. 6.1.
Møtekalender våren 2020
8. januar: Styremøte 
22. januar: Medlemsmøte
februar/mars: Styremøte 
 
5. mars: Årsmøte 
mai: Ledermøte i NBK
representantskapsmøte legges inn så snart datoen er klar

ARKIV 2019:
publ. 7.10.
Kunstnersamtale, Sarpsborg Bibliotek.

Kom og hør to av våre medlemmer samtale om kunst.

Onsdag 16. oktober kl. 19 blir det arrangert kunstnermøte på Sarpsborg hovedbibliotek. Gerd Wevling Matre snakker med Marit Lyckander om hennes kunstneriske virke. Arrangementet er åpen for alle og gratis.

publ. 3.9.
Husk å bruke din stemmerett nå.

Som NBK-medlem har du stemmerett i valg av Norske Billedkunstneres stipendkomité og Den Nasjonale Jury.

NBK har laget en egen informasjonsside om valget her.

For å stemme følger du denne linken: valg.norskebilledkunstnere.no

ØBK-styret har foreslått Elisabeth Mathisen, bosatt i Fredrikstad, til Stipendkomitéen og hun er også en av nominasjonskomitéens kandidater til kompetansegruppe 3 (tegning).  Til DNJ er  ØBK-medlem Astri Tonoian, bosatt i Moss, foreslått av enkeltkunstnere og listet opp blant enkeltkandidater i kompetansegruppe 2 (skulptur).

Frist for å stemme er 10.september kl.15.00.

publ. 1.6.
Innledende samarbeid ØBK-BBK-BOA for fagorganiserte kunstnere i Viken region

Styret i ØBK har et årsmøtevedtak fra 14. mars d.å. om å innlede et strategisamarbeid med styrene i BBK og BOA om en mulig sammenslåing til en felles tredelt grunnorganisasjon i forbindelse med den nye Viken regionen

publ. 31.1.

Ønsker du å verve medlemmer?

Helt nye medlemmer under 35 år skal ha 50% rabatt på NBK-kontingenten i de 2 første årene de står som medlem.
Denne ordningen ble innført fra 1.1.2018. 
Møtekalender våren 2019
2. januar: styremøte ØBK
25. januar: representantskapsmøte
5. februar: styremøte ØBK
12. februar: medlemsmøte ØBK
26. februar: styremøte ØBK
12. mars: styremøte ØBK
14. mars: ÅRSMØTE ØBK
9. april: styremøte ØBK
23.-24. mai: NBK's 15. LANDSMØTE

ARKIV 2018:
publ. 20.10.
Program Atelierseminaret 25. oktober 2018
Påmeldingsfrist utsatt til 22.10.

Prosjektrom Helium arrangerer atelierseminar

i samarbeid med ØBK:

"STJERNESMELL

Overlevelsestrategier for atelierfellesskap i pressområder"

Sted: Kompressorhallen i Hydrogenfabrikken

Tid: torsdag 25.10. 09.30-16

Gratis inngang og lunsj ved påmelding.

For mer info og endelig program se:

https://www.prosjektromhelium.net/init2/

https://www.facebook.com/events/228631137814609/

Åpent for alle

publ. 8.9.
Medlemsmøte 20. september 2018

Innkalling er sendt til medlemmene.

Sted: Østfold Kunstsenter

Tid: torsdag 20.9. 18-21

Lett snacks, frukt og kaffe.

Vel møtt

publ. 2.6.
Ledermøtet 2018

NBKs ledermøte ble avholdt 31. mai og 1. juni på Lillestrøm.

Tema dag 1: evaluering av den nye valgordningen

Tema dag 2: strategisk arbeid fram mot regionreformen.

Vi vil legge ut notater evt referat og rapporter her så snart de er renskrevet.

publ. 1.6.
Sommerutstillingen på ØKS

Vi minner også om innlevering 5. og 6. juni, og utfylling av skjema, se ØKS' hjemmeside for mer info.