NYHETER 2022:
oppdatert  14. februar 2022
publ. 14.12.
Årsmøte  onsdag 9. mars kl. 18
Bibliotekets aula !
NYHETER 2021:
oppdatert  3. desember 2021
publ. 3.12.
ØBK arrangerer boksamtale/fagkveld:
"Om Kunst" - 25 kunstnersamtaler.
Lotte Konow Lund  og Kaja Schjerven Mollerin.
onsdag 8. desember kl 19-21
House of Foundation, Henrich Gerners gt. 12, Moss

Vi får besøk av Lotte Konow Lund som i samtale med forfatter Kaja Schjerven Mollerin 

vil prate om Lotte sin nyeste bok Om kunst - 25 kunstnersamtaler.

Mange kjenner sikkert allerede til denne fantastiske utgivelsen, som er en redigert gjengivelse av oppslagene med kunstnersamtaler i Morgenbladet for en tid tilbake. Boken har jevnt over fått gode kritikker og er nå trykket i 3. opplag.

ØBK-medlem Elisabeth Mathisen er en av de 25 kunstnerne.

Arrangementet vil være åpent for alle, og det er heller ingen påmelding.

Vi får likevel en indikasjon på hvor mange som kommer via arrangementets facebook-post, og det ventes å være trygt i forhold til smittevern.

Håper flere av dere tar turen

Møtekalender høsten 2021
9. august: styremøte ØBK
2. september: styremøte ØBK
15. september: ekstraordinært representantskapsmøte
7. oktober: styremøte ØBK
3. november, styremøte ØBK
9. desember: styremøte ØBK
publ. 4.4.
Stipendtildelinger til våre medlemmer 2021:
Statens kunstnerstipend:
Ann Kristin Aas (som NK-medlem), 3-årig arbeidsstipend
Kristian Blystad
BKV, ettårige arbeidsstipend:
Jens Stegger Ledaal
Hege Liseth
Laila Kongevold
Davood Zandian
BKH, ettårige arbeidsstipend:
Gerd Wevling Matre (som NK-medlem)
 
Gratulerer!
publ. 4.4.
Medlemsinfo oppdatert
 
publ. 9.3.
Liste over verv for 2021 er oppdatert
publ. 25.1.
Årsmøtet er onsdag 3. mars 2021

STED: Zoom
TIDSPUNKT: kl 18.

NB! årsmøtet holdes digitalt.

publ. 25.1.

Nye medlemmer i ØBK vinteren 2021:
Martine Linge, atelier i Halden, bosatt i Oslo.
Glenn M Skibsted, bosatt i Halden
Silje Steinsvik, bosatt i Fredrikstad
Marianne Stranger, bosatt i Fredrikstad
Aksel Høgenhaug, bosatt i Halden

NYE DOKUMENTER 2021:

Ny Handlingsplan 2021-2023

VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 3. MARS 

link: ØBK Handlingsplan

ARKIV:
publ. 7.10.
Kunstnersamtale, Sarpsborg Bibliotek.

Kom og hør to av våre medlemmer samtale om kunst.

Onsdag 16. oktober kl. 19 blir det arrangert kunstnermøte på Sarpsborg hovedbibliotek. Gerd Wevling Matre snakker med Marit Lyckander om hennes kunstneriske virke. Arrangementet er åpen for alle og gratis.

publ. 1.6.
Innledende samarbeid ØBK-BBK-BOA for fagorganiserte kunstnere i Viken region

Styret i ØBK har et årsmøtevedtak fra 14. mars d.å. om å innlede et strategisamarbeid med styrene i BBK og BOA om en mulig sammenslåing til en felles tredelt grunnorganisasjon i forbindelse med den nye Viken regionen

publ. 31.1.

Ønsker du å verve medlemmer?

Helt nye medlemmer under 35 år skal ha 50% rabatt på NBK-kontingenten i de 2 første årene de står som medlem.
Denne ordningen ble innført fra 1.1.2018. 
Møtekalender våren 2019
2. januar: styremøte ØBK
25. januar: representantskapsmøte
5. februar: styremøte ØBK
12. februar: medlemsmøte ØBK
26. februar: styremøte ØBK
12. mars: styremøte ØBK
14. mars: ÅRSMØTE ØBK
9. april: styremøte ØBK
23.-24. mai: NBK's 15. LANDSMØTE

ARKIV 2018:
publ. 20.10.
Program Atelierseminaret 25. oktober 2018
Påmeldingsfrist utsatt til 22.10.

Prosjektrom Helium arrangerer atelierseminar

i samarbeid med ØBK:

"STJERNESMELL

Overlevelsestrategier for atelierfellesskap i pressområder"

Sted: Kompressorhallen i Hydrogenfabrikken

Tid: torsdag 25.10. 09.30-16

Gratis inngang og lunsj ved påmelding.

For mer info og endelig program se:

https://www.prosjektromhelium.net/init2/

https://www.facebook.com/events/228631137814609/

Åpent for alle