NYHETER 2019:
oppdatert 7. oktober 2019
07.10. Kunstnersamtale, Sarpsborg Bibliotek.

Kom og hør to av våre medlemmer samtale om kunst.

Onsdag 16. oktober kl. 19 blir det arrangert kunstnermøte på Sarpsborg hovedbibliotek. Gerd Wevling Matre snakker med Marit Lyckander om hennes kunstneriske virke. Arrangementet er åpen for alle og gratis.

03.09. Husk å bruke din stemmerett nå.

Som NBK-medlem har du stemmerett i valg av Norske Billedkunstneres stipendkomité og Den Nasjonale Jury.

NBK har laget en egen informasjonsside om valget her.

For å stemme følger du denne linken: valg.norskebilledkunstnere.no

ØBK-styret har foreslått Elisabeth Mathisen, bosatt i Fredrikstad, til Stipendkomitéen og hun er også en av nominasjonskomitéens kandidater til kompetansegruppe 3 (tegning).  Til DNJ er  ØBK-medlem Astri Tonoian, bosatt i Moss, foreslått av enkeltkunstnere og listet opp blant enkeltkandidater i kompetansegruppe 2 (skulptur).

Frist for å stemme er 10.september kl.15.00.

02.09. Møtekalender høsten 2019
3. september: styremøte ØBK
8. oktober: medlemsmøte ØBK - UTSATT
30. oktober: styremøte ØBK
5. desember: styremøte ØBK
representantskapsmøte legges inn så snart datoen er klar
01.06. Innledende samarbeid ØBK-BBK-BOA for fagorganiserte kunstnere i Viken region

Styret i ØBK har et årsmøtevedtak fra 14. mars d.å. om å innlede et strategisamarbeid med styrene i BBK og BOA om en mulig sammenslåing til en felles tredelt grunnorganisasjon i forbindelse med den nye Viken regionen

10.04. Ny Handlingsplan 2019-2021

VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 14.MARS 

link: ØBK Handlingsplan

04.03. Årsmøte: 14.mars 2019 kl 18
Sted: ØSTFOLD KUNSTENTER
Oppdatert dokument vil bli printet ut og delt ut på årsmøtet.
Husk at du kan bruke fullmaktskjema om du ikke kan komme.
31.01. Medlemsmøte: 12.febr. 2019 kl 18
Sted: Atelierbygget Hylla

31.01. Ønsker du å verve medlemmer?

Helt nye medlemmer under 35 år skal ha 50% rabatt på NBK-kontingenten i de 2 første årene de står som medlem.
Denne ordningen ble innført fra 1.1.2018. 
14.01. Årsmøtedato: 14.mars 2019 kl 18
Frist for innsending av saker: 14. februar
14.01. Møtekalender våren 2019
2. januar: styremøte ØBK
25. januar: representantskapsmøte
5. februar: styremøte ØBK
12. februar: medlemsmøte ØBK
26. februar: styremøte ØBK
12. mars: styremøte ØBK
14. mars: ÅRSMØTE ØBK
9. april: styremøte ØBK
23.-24. mai: NBK's 15. LANDSMØTE
AKTUELT FRA 2018:
Nye vedtekter 2018

VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.MARS

Du finner de under fanen  VEDTEKTER

Referat fra Årsmøtet 22. mars 2018

Sendes medlemmene på epost eller vanlig post uken etter årsmøtet.

ARKIV:
20.10. Endelig program klart for Atelierseminaret 25. oktober 2018
Påmeldingsfrist utsatt til 22.10.

Prosjektrom Helium arrangerer atelierseminar

i samarbeid med ØBK:

"STJERNESMELL

Overlevelsestrategier for atelierfellesskap i pressområder"

Sted: Kompressorhallen i Hydrogenfabrikken

Tid: torsdag 25.10. 09.30-16

Gratis inngang og lunsj ved påmelding.

For mer info og endelig program se:

https://www.prosjektromhelium.net/init2/

https://www.facebook.com/events/228631137814609/

Åpent for alle

19.10. Utlysning: AiR Green 2019 for tekstilkunstnere

Kunstneropphold ved Søndre Green gård

Søknadsfrist: tirsdag 20. november 2018

To oppholdsperioder: 

- Mandag 29. april – mandag 27. mai 2019

- Mandag 19. august – mandag 16. september 2019

* Ønsket periode må spesifiseres i søknaden

Norske tekstilkunstnere (NTK) utlyser tilbud om kunstneropphold for kunstnere som arbeider relatert til tekstil ved Søndre Green gård, som ligger ved Noresund og foten av Norefjell i Krødsherad kommune. 
Alle profesjonelle kunstnere som arbeider med tekstile medier eller har et prosjekt relatert til tekstil. En kan søke som enkeltpersoner eller gruppe. Oppholdet er personlig.

www.softgalleri.no

19.9. Kunstmuseet Nord-Trøndelag utlyser arbeidsstipend og prosjektstøtte
Arbeidsstipend kr 50.000
Arbeidsstipendet kan søkes av billedkunstnere, kunsthåndverkere og konseptkunstnere med arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Mottaker av arbeidsstipendet får én måneds residency på gjesteatelieret Snedkeriet som ligger ved Norsk Sagbruksmuseum i Namsos.
I tillegg til stipendet på kr 50 000, dekkes husleie for opphold på gjesteatelieret.
Søknaden bør sendes digitalt og skal inkludere: Fullstendig navn, adresse og mobilnummer, CV, kort begrunnelse for søknaden, 5 digitale bilder i jpg format av verk eller prosjektet en ønsker å vise på stipendutstillingen. Blant søkerne til arbeidsstipendet blir inntil 8 kunstnere nominert til å delta på stipendutstillingen i perioden juni – august 2019. Det er Faglig Råd for Kunstmuseet som avgjør hvem som blir mottaker av stipendet, noe som skjer ved slutten av utstillingsperioden.
sendes til:  kunstmuseet@museetmidt.no
Prosjektstøtte kr 50.000
Prosjektstøtte kan søkes av billedkunstnere, kunsthåndverkere og konseptkunstnere som arbeider, bor, ble født eller har nære familiære bånd i Trøndelag, og som kan vise til profesjonell faglig virksomhet. Prosjektstøtten skal benyttes til å avholde offentlig tilgjengelig separat- eller gruppeutstilling etter avtale med et utstillings- eller visningssted.
Støtten kan kun benyttes til utstillinger som skal avholdes eller påbegynnes senest to år etter året for søknadsfristen. Det gis ikke støtte til avholdte eller påbegynte utstillinger. Det kan gis støtte til utstillinger i utlandet. Det gis ikke støtte til kollektivutstillinger.
For mer informasjon og søknadsskjema se Kunstmuseet Nord-Trøndelags hjemmeside: http://kunstmuseet.no/soknad/prosjektstotte/
18.9. Open Call / HIT
Haugesund Internasjonale Trenstittfestival

I mai 2019 arrangerer Haugesund Billedgalleri kunstfestivalen Haugesund Internasjonale Tresnittfestival (HIT- festivalen). Festivalen feirer tradisjon og innovasjon i tresnitt, trestikk og linoleumssnitt, og er en juryert gruppeutstilling basert på fri innsendelse. Kunstnere fra hele verden inviteres til å søke (søknadsfrist: 31.des. 2018).  

For mer informasjon, retningslinjer og søknadsskjema:  

haugesund-billedgalleri.no/rules-and-regulations/

8.9. Medlemsmøte 20. september 2018

Innkalling er sendt til medlemmene.

Sted: Østfold Kunstsenter

Tid: torsdag 20.9. 18-21

Lett snacks, frukt og kaffe.

Vel møtt

2.6. Ledermøtet 2018

NBKs ledermøte ble avholdt 31. mai og 1. juni på Lillestrøm.

Tema dag 1: evaluering av den nye valgordningen

Tema dag 2: strategisk arbeid fram mot regionreformen.

Vi vil legge ut notater evt referat og rapporter her så snart de er renskrevet.

1.6. Sommerutstillingen på ØKS

Vi minner også om innlevering 5. og 6. juni, og utfylling av skjema, se ØKS' hjemmeside for mer info.

27.3. Handlingsplan 2018

VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.MARS

link: ØBK Handlingspan 2018