top of page
Nyere historie
Ferjestedsveien5-1.JPG
ØBK's historie er under bearbeiding fram mot 50-års-jubileet i 2027.

Under eldre historie vil det legges inn  små historiske drypp framover, med hovedvekt på årene fra 1977-1986, og det utrolige arbeidet medlemmene våre  i samarbeid med Norske Kunsthåndverkere Østfold la ned for å etablere vårt kunstnersenter i 1986. Under nyere historie vil det hovedsaklig ligge bilder.

Historisk oversikt over alle verv fra 1977 til 2020 ligger som vedlegg på siden DOKUMENTER,

samt under siden STYRET OG VERV
Utstillinger i ØBK-regi

Østfold Bildende Kunstnere arrangerte våren 2019 en utstilling med fri innsendingsrett for medlemmene. Utstillingen ble organisert av Jane Hupe og Tommi Sarkapalo. 17 medlemmer deltok.

Workshop i ØBK-regi

Østfold Bildende Kunstnere arrangerte sin seneste workshop i 2016 i samarbeid med NKSØ. Prosjektrom Helium ble brukt en helg til papir-workshop hvor ca 20 medlemmer deltok. Vi ble sponset med 3 paller papp fra Borregaard.

foto: Laila Kongevold

bottom of page