ØBK's historie er under bearbeiding fram mot 50-års-jubileet i 2027.

Under eldre historie vil det legges inn  små historiske drypp framover, med hovedvekt på årene fra 1977-1986, og det utrolige arbeidet medlemmene våre  i samarbeid med Norske Kunsthåndverkere Østfold la ned for å etablere vårt kunstnersenter i 1986. Under nyere historie vil det hovedsaklig ligge bilder.

Historisk oversikt over alle verv fra 1977 til 2020 ligger som vedlegg på siden DOKUMENTER,

samt under siden STYRET OG VERV
Nyere historie etter 2015
Utstillinger i ØBK-regi

Østfold Bildende Kunstnere arrangerte våren 2019 en utstilling med fri innsendingsrett for medlemmene. Utstillingen ble organisert av Jane Hupe og Tommi Sarkapalo. 17 medlemmer deltok.

Workshop i ØBK-regi

Østfold Bildende Kunstnere arrangerte sin seneste workshop i 2016 i samarbeid med NKSØ. Prosjektrom Helium ble brukt en helg til papir-workshop hvor ca 20 medlemmer deltok. Vi ble sponset med 3 paller papp fra Borregaard.

foto: Laila Kongevold