FAGORGANISASJON
KUNSTPOLITIKK
KUNSTNERØKONOMI

NBK

Norske Billedkunstnere

BBK

Buskerud Bildende Kunstnere

BKA

Billedkunstnerne i Akershus

BO

Billedkunstnerne i Oslo

STIPENDORDNINGER
PROSJEKTSTØTTE
STIFTELSER

KULTURRÅDET
18. oktober 13.00:

Arbeidstipend

2. desember 13.00:

Prosjektstøtte visuell kunst

 


VIKEN FYLKESKOMMUNE

1. november 23.59:

Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Viken.  Én søknadsdato for hele 2023.

FRITT ORD

4. november 15:00:

Behandles i desember

Frister i 2023: ca annenhver måned

KUNSTBOKHANDLER 
KUNSTBOKMESSER
KUNSBOKBIBLIOTEK

B*STARD

Kunstbokmesse juni hvert år

Lillehammer

BERGEN ART BOOK FAIR

Kunstbokmesse april hvert år

Bergens Kunsthall

TORPEDO

Kunstbøker, Kunstnernes Hus

KAPITÉL KUNSTBIBLIOTEK

(TML Kunstboksamling og -arkiv)

Sted: Hylla. Ring for avtale 919 14 007

FELLESVERKSTEDER
prosjektatelier
trykkerier

HOLMEN FELLESVEKSTED 

Grafikkpresser, silketrykk

Fredrikstad

PROSJEKTROM HELIUM 

Prosjektatelier

Fredrikstad

FELLESVERKSTEDET

Utsmykningsproduksjon

Skulpturproduksjon

Oslo

KUNSTNERDREVET
AV ØBK-MEDLEMMER

DRIVE-IN FOR LYDKUNST

Drevet i 10 år  i hele landet

Tulle Ruth Kofoed-Jesperesen

LANDSKAPT

Land Art prosjekt i Våler

Astri Tonoian

HEKS

Halden Eksperimentelle Kunstsenter

Kunstnerdrevet galleri, Halden

Aksel Høgenhaug

PROSJEKTROM HELIUM

INIT #-serie

Kunstnerdrevet prosjektatelier og initierte utstillinger

Laila Kongevold

Stefan Christansen

Tor-Magnus Lundeby

TIPS FORMIDLING

ATELIE

App for salg av egen kunst

TIPS SPESIALBUTIKKER

A & B  JERNVARE

Spesialist på skruer og småting

Østregate 32, Hamar

Ressurssiden er under utvikling og erstatter tidligere linker