NYTTIGE LINKER

ny NBK-logo.jpg
fasadesvarthvitt_orig.jpg
header-triangel-tablet.jpg

NBK   Norske Billedkunstnere

Billedkunstnernes interesseorganisasjon. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK har ca. 2700 medlemmer som fordeler seg på 20 grunnorganisasjoner. NBK er arrangør av Høstutstillingen og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og også andre stipend- og støtteordninger. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.

ØSTFOLD KUNSTSENTER

Østfold kunstsenter (ØKS) er et kompetansesenter der visning og formidling av samtidskunst står i fokus. Virksomheten omfatter galleridrift, kunstprosjekter, rådgiving og veiledning angående kunst i offentlige rom, pedagogisk formidling til barn og unge, omvisninger, tilrettelegging for kunstnere, kunstnerpresentasjoner, seminarer, og salg av kunst. Vår utstillingsprofil tar sikte på å vise et mangfold av kunstneriske uttrykk innen samtidens billedkunst og kunsthåndverk. ØKS arbeider for hele fylket.

HYDROGENFABRIKKENS OMRÅDE 

Rundt 30 kunstnere holder til her med atelier og veksteder fordelt på Atelierbygget Hylla, Elektrobyggets verksteder med bl.a Prosjektrom Helium.

I selve Hydrogenfabrikken finner du Irmer's Rammeverksted og Kronen Kunstnermaterialutsalg.

I nærheten finner du også Velferdshuset og Pumpe-og veiestasjonen med flere av ØBKs medlemmer

GALLERI F15

Galleri F 15 på Alby, Jeløy, er et av de eldste og mest anerkjente visningssteder for samtidskunst i Norge. Opprettet  i 1966 av familien Brandstrup. Her vises skiftende utstillinger gjennom hele året.

Vakker natur og mange turmuligheter.

Fra oktober 2018 åpner det nye formidlingssenteret F15 verksted i det nyoppussede gamle vognskjulet.

MOMENTUM KUNSTHALL

Punkt Ø sin utstillingsarena i Møllebyen i Moss. Tidligere bryggeri som ble tatt i bruk som visningssted for kunst fra Momentum 2004. Punkt Ø kjøpte bygningene i 2009 og har siden da lagt ned store ressurser i oppgradering og tilrettelegging for kunstutstillinger. Kunsthallen ble solgt i 2013 til Asterix AS. Leieavtale mellom partene er inngått ut 2017. Momentum kunsthall er hovedarenaen til Momentum-biennalen som arrangeres for siste gang i disse lokalene sommeren 2019. 

KUNSTFORENINGENE

De første kunstforeningene i Norge ble stiftet på 1830-tallet, etter inspirasjon fra kunstforeningene i Tyskland. Det var den norske kunstneren J. C. Dahl som brakte ideen om kunstforeninger med seg hjem til Norge, etter å ha sett oppblomstringen av kunstforeninger i Tyskland. Dahls iver var en avgjørende faktor for opprettelsen av landets første kunstforeninger; Christiania Kunstforening (nå Oslo Kunstforening) i 1836 og Bergens Kunstforening (nå Bergen Kunsthall) i 1838. Til sammenligning ble det første offentlige visningsstedet for kunst, Nasjonalgalleriet, først opprettet i 1842. 

PROSJEKTROM HELIUM

Prosjektatelier til leie på ukesbasis.

Prosjektrom Helium er et 120m2 stort røft produksjonslokale like ved Hydrogenfabrikken og Gamlebyen i Fredrikstad, med utrolig flott lys og mulighet for å realisere kunstprosjekter og workshops som av ulike grunner er vanskelig å få gjort i eget atelier eller verksted. Utleien skjer på ukesbasis.

Priser fra sommeren 2020: 1600 kr per uke for 1-2 personer og 2500 kr for gruppe på 3 eller flere. Workshops: 3000 kr. Inngang på bakkeplan. 10 x 3 m montasjevegg. Dyptrykkspresse.

NK-VIKEN

NK-Viken, avdeling Østfold. En av Norske Kunsthåndverkeres regioner

ØBK's samarbeidspartner på kunsthåndverkområdet i Østfold.

Medeier i Østfold Kunstsenter og viktig initiativtager til temautstillinger regionalt. 

Regionleder: Svein Ove Kirkhorn, tlf 907 65 617, viken@kunsthandverk.no

BOA   Billedkunstnerne i Oslo og Akershus

Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) er en forening med formål om å ivareta kunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Oslo og Akershus.  I Oslo driver vi Galleri BOA i Rådhusgaten 19 og i Akershus er vi involvert i verv ved Akershus Kunstsenter.  BOA er den største landsdelsorganisasjonen underlagt NBK (Norske Billedkunstnere) og representerer kunstnerne både i Oslo og Akershus. BOA oppnevner til verv i Oslo kommune som Oslo kommunes kunstfond, RSU Oslo, og tildelingsutvalg for kommunale atelierer.

Daglig leder: Line Fasteraune: line.fasteraune@b-oa.no

BBK   Buskerud Bildende Kunstnere

BBK er en fagforening for kunstnere i Buskerud. For å bli medlem kreves det at man gjennom utdannelse og kunstnerisk virksomhet er yrkesaktiv som billedkunstner på et profesjonelt nivå. 

Foreningen er en distriktsorganisasjon i Norske Billedkunstnere. 

BBK arbeider med fagpolitiske og kunstfaglige spørsmål. 

BBK samarbeider med Kunstsenteret i Buskerud, som har lokaler 

på Union Scene i Drammen, sammen med Norske Kunsthåndverkere, Sørøst-Norge. I Kunstsenterets galleri vises det stadig skiftende utstillinger og senteret har til enhver tid et godt utvalg kunst for salg - laget av fylkets kunstnere. 

Styret i BBK ser på Novemberutstillingen som sitt viktigste
enkeltarrangement. Her møter publikum fylkets profesjonelle kunstnere side om side med debutanter og andre som står på terskelen til en kunstnerisk løpebane.
Styreleder i BBK : Marius Dahl - epost: marius_dahl@hotmail.com