FAGORGANISASJON
KUNSTPOLITIKK
KUNSTNERØKONOMI

NBK

Norske Billedkunstnere

BBK

Buskerud Bildende Kunstnere

BKA

Billedkunstnerne i Akershus

BO

Billedkunstnerne i Oslo

STIPENDORDNINGER
PROSJEKTSTØTTE
STIFTELSER

KULTURRÅDET
18. oktober 13.00:

Arbeidstipend

2. desember 13.00:

Prosjektstøtte visuell kunst

 


VIKEN FYLKESKOMMUNE

1. november 23.59:

Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Viken.  Én søknadsdato for hele 2023.

FRITT ORD

4. november 15:00:

Behandles i desember

Frister i 2023: ca annenhver måned

KUNSTBOKHANDLER
KUNSTBOKMESSER

B*STARD

Kunstbokmesse juni hvert år

Lillehammer

BERGEN ART BOOK FAIR

Kunstbokmesse april hvert år

Bergens Kunsthall

TORPEDO

Kunstbøker, Kunstnernes Hus

TIPS

ATELIE

App for salg av egen kunst

FELLESVERKSTEDER
prosjektatelier
trykkerier

HOLMEN FELLESVEKSTED 

Grafikkpresser, silketrykk

Fredrikstad

PROSJEKTROM HELIUM 

Prosjektatelier

Fredrikstad

FELLESVERKSTEDET

Utsmykningsproduksjon

Skulpturproduksjon

Oslo

KUNSTNERDREVET
AV ØBK-MEDLEMMER

DRIVE-IN FOR LYDKUNST

Drevet i 10 år  i hele landet

Tulle Ruth Kofoed-Jesperesen

LANDSKAPT

Land Art prosjekt i Våler

Astri Tonoian

HEKS

Halden Eksperimentelle Kunstsenter

Kunstnerdrevet galleri, Halden

Aksel Høgenhaug

PROSJEKTROM HELIUM

INIT #-serie

Kunstnerdrevet prosjektatelier og initierte utstillinger

Laila Kongevold

Stefan Christansen

Tor-Magnus Lundeby

Ressurssiden er under utvikling og erstatter tidligere linker