top of page

Ressurssiden er under utvikling og erstatter tidligere linker

FAGORGANISASJON
KUNSTPOLITIKK
KUNSTNERØKONOMI

NBK

Norske Billedkunstnere

BBK

Buskerud Bildende Kunstnere

BKA

Billedkunstnerne i Akershus

BO

Billedkunstnerne i Oslo

TIPS FORMIDLING

ATELIE

App for salg av egen kunst

TIPS SPESIALBUTIKKER

A & B  JERNVARE

Spesialist på skruer og småting

Østregate 32, Hamar

KUNSTNERDREVET
AV ØBK-MEDLEMMER

DRIVE-IN FOR LYDKUNST

Drevet i 10 år  i hele landet

Tulle Ruth Kofoed-Jesperesen

LANDSKAPT

Land Art prosjekt i Våler

Astri Tonoian

HEKS

Halden Eksperimentelle Kunstsenter

Kunstnerdrevet galleri, Halden

Aksel Høgenhaug

PROSJEKTROM HELIUM

INIT #-serie

Kunstnerdrevet prosjektatelier og initierte utstillinger

Laila Kongevold

Stefan Christansen

Tor-Magnus Lundeby

bottom of page