Møtekalender
Høsten 2022

Medlemsmøter
15. september kl. 18 på ØKS
medio oktober
nov/des


Styremøter
tirsdag 24. august
tirsdag 27. september
torsdag 27. oktober ØKS-styret:
tirsdag 16. september

ØKS Representantskap:
(vanligvis 1 møte i mai måned)