top of page
Kalender 2024

Datoer for medlemskvelder, styremøter, jurymøter og  ØKS-representantskapsmøter

1. HALVÅR 2024

Medlemskvelder
Torsdag 8. februar 2024 kl 19 på ØKS.
Onsda
g 10. april 2024 kl 19 på formidlingsrommet på ØKS
    (også for NK-Viken-medlemmer tilknyttet ØKS).

Onsdag 5. juni 2024 kl 19 på ØKS
   (også for NK-Viken-medlemmer tilknyttet ØKS).

Årsmøte i ØBK
Torsdag 7. mars 2024 18:00

Styremøter
16. januar 2024
7. februar 2024
20. februar 2024

14. mars  2024 (konstituering av nytt styre)
tirsdag 9. april 2024
tirsdag 21. mai 2024


ØKS Representantskaps årsmøte: 
22. mai 2024


ØKS Styremøter: 
29. januar 2024
18. mars 2024
8. april 2024
6. mai 2024
bottom of page