VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN FOR DE FAGORGANISERTE BILLEDKUNSTNERNE I ØSTFOLD

 

Østfold Bildende Kunstnere (ØBK) er en faglig sammenslutning av profesjonelle og yrkesaktive billedkunstnere fortrinnsvis bosatt i Østfold. ØBK har cirka 120 medlemmer som jobber innenfor teknikkene maleri, skulptur, grafikk, tegning, video, data, fotografi, lyd og installasjon. ØBK skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. ØBK er en distriktsorganisasjon av NBK (Norske Billedkunstnere). ØBK og NK Viken er eiere av  Østfold Kunstsenter.

Tommi Sarkapalo
Petter Hepsø
Elisabeth Ree
Hanna Høiness
Inger Johanne Nygren
Tulle Ruth Koefoed-Jespersen
Stefan Christiansen
Hans-Ove Granath
Geir Tore Holm
Gunn Harbitz
Davood Zandian
Laila Kongevold
Jan Erik Beck
Hege Liseth
Kristin Romberg
Birthe Marie Løveid
Espen Tveit
Jens Stegger Ledaal
Astrid Slettevold
Astri Tonoian
Gerd Wevling Matre
Camilla Fonneland-Sandberg
Tor-Magnus Lundeby
Helene Torp
Davood Zandian
Camilla Wexels Riser
Vibeke Jerkaas
Hanne B. Nystrøm
Rune Kjøniksen
Jeanett Eek Jensen
Elise Jarem
Erik Formoe
Maja Sjöström
Grete Skovly
Jane Hupe
Bjørg Måseide
Elisabeth Rønbeck
Ann Kristin Aas
Marit Lyckander
Leif Nyland
Jenny Alnæs
Steinar Rosenberg
Linda Spaun Hauglie
Marek Sobocinski
Terje Westfoss
Kirsten Mørck
Camilla Wexels Riser
Egil Syversen