top of page
Søk midler

STATLIGE
STØTTEORDNINGER

KULTURRÅDET
ARBEIDSSTIPEND

17. oktober  2023  13:00

ARENA (tidligere rom for kunst)

2. juni  2023  13:00

ARRANGØRSTØTTE

5. september  2023  13:00

GJESTEOPPHOLDSSTØTTE

2. mars  2023  13:00

5. september  2023  13.00

KUNSTFAGLIGE PUBLIKASJONER 

2. mars  2023  13:00

2.  juni  2023  13:00

5. september  2023  13.00

5. desember  2023  13.00

PROSJEKTSTØTTE 

2. mars  2023  13:00

2.  juni  2023  13:00

5. september  2023  13.00

5. desember  2023  13.00

UTSTYRSSTØTTE FELLESVERKSTEDER 

2.  juni  2023  13:00

REGIONALE / KOMMUNALE
STØTTEORDNINGER

VIKEN FYLKESKOMMUNE

1. november 2022 23.59:

Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Viken.  Én søknadsdato for hele 2023.

STIFTELSER

FRITT ORD

Frister i 2023:  annenhver måned

6. januar 2023 kl. 15.00, blir behandlet i februar
11. mars 2023 kl. 15.00, blir behandlet i april/mai
5. mai 2023 kl. 15.00, blir behandlet i juni
2. august 2023 kl. 15.00, blir behandlet i september
15. september 2023 kl. 15.00, blir behandlet i oktober/november
3. november 2023 kl. 15.00, blir behandlet i desember

bottom of page