top of page

ØBK arrangerer 1. utgave av Vinterutstillingen som et pilotprosjekt i 2023. Utstillingen åpner lørdag 18.mars kl 13

LOGO V23pilot.jpg
34 KUNSTNERE ANTATT
Vinterutstilligen navn bred.jpg
VINNER AV PRIS FOR BESTE  VERK:
JESSICA WILLIAMS

 

JURYENS BEGRUNNELSE:
Yola Maria Tsolis og Aksel Høgenhaug har blitt bedt om å presentere en pris for "beste verk" på ØBK sin første vinterutstilling. Men å gi en pris for "beste verk" er en umulighet i seg selv, så vi var nødt til å prioritere hva som var viktig for oss. Derfor blir prisen tildelt en kunstner som arbeider med en viktig tematikk og som bruker nærområdet vårt som sitt materiale.

 

Denne kunstneren har over lengre tid fulgt med på og undersøkt de estetiske uttrykkene i plast som skylles i land langs våre strender. Hun har samlet scener og objekter som hun har avfotografert og gjenskapt disse gjennom risografitrykk i en publikasjon. Dette prosjektet stiller problemet med en estetisering av og et fokus på det organiske i plast-objektene hun har samlet langs våre strender side om side og er dermed høyst aktuelt i forhold til økt bevissthet rundt marin forsøpling og koblingen mellom oss og det marine økosystemet.

 

Kunstneren som mottar prisen, bor nær Oslofjorden i Moss og vil blant annet videreføre denne tematikken blant skoleelever i fylket gjennom den kulturelle skolesekken og bringe videre denne innsikten gjennom sitt kunstnerskap.

 

Vinterutstillingens pris for «beste» verk går derfor til Jessica Williams med arbeidene Oslofjord 2022 og Oslofjord revisited (recto) 2022

1_oslofjord-recto.jpg
IMG-1465.jpg
PLAKAT
KHIH Trapper og fasade cover-1.jpeg
KULTURHUSET I HALDEN, TORDENSKJOLDSGATE 1

UTSTILLINGEN ER ÅPEN HVER DAG T.O.M. 2. APRIL

SØNDAG - TIRSDAG  KL. 11-16

ONSDAG - LØRDAG   KL. 11-18

KATALOGTEKST  

Styret i Østfold Bildende Kunstnere (ØBK) har gleden av å introdusere Vinterutstillingen 2023 Pilot på Kulturhuset i Halden. Dette er en juryert kunstutstilling med åpen søknadsmulighet for alle visuelle kunstnere bosatt i eller med verksted i Østfold-delen av Viken. 34 kunstnere av 78 søkere er antatt. Det er litt utypisk i 2023 å dra i gang en juryert kollektivutstilling, all den tid vi har Østlandsutstillingen, men vi ser nå de samme tendensene til få utstillingsmuligheter som for over 40 år siden. Østlandsutstillingen ble etablert 1979 som sist i rekken av landsdelsutstillingene som skulle være et geografisk nærere alternativ til Høstutstillingen, og et supplerende alternativ som ville gi flere gode kunstnere sjansen til å delta på juryerte kollektivutstillinger. Det har vært essensielt for utviklingen av pilotprosjektet at også Vinterutstillingen har åpen søknadsmulighet og at den samtidig har en samlende funksjon for visuelle kunstnere bosatt i eller med atelier i Østfold. Vi har i likhet med både landsdelsutstillingene og Novemberutstillingen (søsterutstillingen i Buskerud), valgt å la en fagjury velge ut kunstnere. Med en jury kommer tøffe prioriteringer men også et fagfelleblikk på de innsendte anonymiserte søknadene.

 

Styret i ØBK har over lengre tid jobbet med å finne egnet sted og riktig by for en kollektivutstilling. Byene Fredrikstad og Moss har i lang tid hatt etablerte visningsarenaer på høyt nivå inkludert både offentlige, private og kunstnerdrevne visningssteder. Dette har ført til at stadig nye kunstnere etablerer seg i nærheten av disse stedene. Hovedgrunnene kunstnerisk sett må kunne sies å være inspirasjon og ytelse. Kunstnere trenger enkel tilgang på opplevelse av kunst av høy kvalitet skapt av andre kunstnere, og mange har energi og lyst til å bidra til fellesskapsbygging gjennom utvikling av kunstnerdrevne arenaer og gode produksjonsvilkår.

 

Valget av Halden er naturlig historisk sett med en by som allerede på 1700-tallet ble besøkt og avbildet av kjente reisende staffelimalere.  Halden hadde dramatiske fjellandskap og var samtidig eneste innreiseport fra fastlands-Europa. Halden har lenge vært rockens hjemby men er 250-300 år senere for alvor også blitt en kunstnerby igjen, takket være tilflytting av profesjonelle kunstnere og entusiasters satsning på arenaer for kultur og kunstproduksjon. Med Kvartetten visningsrom, Halden Eksperimentelle Kunstsenter (H.E.K.S.) og nå sist Kulturhuset i Halden, har byen igjen blitt en spennende kunstscene. ØBK har for første gang 10 medlemmer bosatt i Halden. I tillegg har Tistedal allerede hatt et godt tilsig av Oslo-kunstnere til fabrikkområdet.

 

Vinterutstillingen 2023 blir et friskt pust i Halden, setter fokus på det kommende Østfold i billedkunsten og speiler en del av den mangfoldige kunstneriske aktiviteten på de mange atelierer og verksteder rundt om i denne delen av Viken. Fylket Østfold gjenoppstår 1. januar 2024 og vi har med det timet dette forprosjektet ganske bra. Dersom Vinterutstillingen blir et fast årlig arrangement vil den neste utgaven åpne i begynnelsen av 2024 i nye Østfold og forhåpentligvis i Halden.

 

Styret i ØBK har fungert som arbeidskomité for Vinterutstillingen og vi ønsker å takke alle de 78 kunstnerne som søkte, alle de involverte på Kulturhuset, og våre støttespillere Sparebank 1 stiftelsen i Halden, Viken fylkeskommune og Norske Billedkunstnere.

 

Tor-Magnus Lundeby, styreleder i ØBK

KUNSTNERSAMTALE   SØNDAG 26. MARS KL 14.00

Vi har gleden av å invitere til kunstnersamtale med 

Stefan Christiansen, deltagende kunstner,

Gerd Wevling Matre, deltagende kunstner og

Marit Lyckander, jurymedlem og billedhugger.

De vil samtale om egen og hverandres praksis, metoder og tanker rundt skulptur og installasjon.

Alle er velkommen!   (ingen påmelding)

UTSTILLINGSKATALOG

pdf kan lastes ned her: 

Den kan også kjøpes for 50 kr under utstillingen. Katalogen har 40 sider og inneholder bilder av alle kunstverkene utstilt

IMG-1427.jpg
bottom of page