top of page

ØBK arrangerer 1. utgave av Vinterutstillingen som et pilotprosjekt i 2023

LOGO V23pilot.jpg
SØK INNEN 1.2.2023!

- Vinterutstillingen 2023pilot arrangeres av ØBK. 

- Åpen/fri innsending og fagjury. Frist 1.2. 23:59

- Sted: Kulturhuset i Halden.

- Tid: 18. mars - 2. april 2023

- Vinterutstillingen 2023pilot er støttet av Sparebank1stiftelsen Halden

KHIH Trapper og fasade cover-1.jpeg
SØKNADSKRITERIER

- Alle visuelle kunstnere som er bosatt i eller har atelier/verksted i Østfold kan søke. 

- Utstillingen blir juryert av Kunstfaglig råd i ØBK.

- Søknaden skal inneholde søknadsskjema (2 sider) og bilder/dokumentasjon av verk.

- Bildene/dokumentasjonsfilene gis filnavn kun med tittel og årstall. De anonymisereres for juryen og må derfor være uten synlig navn

- Du kan søke med inntil 5 verk i alle genrer.

- Maks 10 bilder/filer til sammen. Maks 5 MB pr bilde.

- For lyd- og videoverk sendes dokumentasjon som lenker.

- Søknadsskjema og bilder sendes med enten Dropbox, FileMail eller WeTransfer til ostfoldbildendekunstnere@gmail.com innen 1. februar kl. 2359.

- (Søknadsskjema kan avfotograferes).

- Juryering vil foregå 6. og 7. februar kun basert på digital innsending, og svar kan ventes ca. 15. februar.

- Det gis ikke begrunnelse for avslag.

- De som blir antatt kan bli bedt om å sende ytterligere bilder og informasjon om verkene til formidling og presse. 

- Innleveringsdato for antatte verk er mandag 13. mars på Kulturhuset i Halden.

bottom of page